Tørrfisk fra Lofoten | by Sisu design lab

Beskyttet geografisk betegnelse

Tørrfisk fra Lofoten

torrfiskfralofoten.no

Tørrfisk fra Lofoten er et unikt kvalitetsprodukt, og var det første av to norske matprodukter som har fått Europeisk beskyttet betegnelse (PGI) og som er på linje med produkter som Parmigiano Reggiano og Balsamico di Modena. Tørrfisk fra Lofoten er en allerede etablert merkevare i de flestes bevissthet. Skreien er kjent som fisken som bygde Norge, og tørrfisk har vært en viktig eksportvare i århundrer.

Tørrfisk fra Lofoten | by Sisu design lab

Tørrfisk fra Lofoten er først og fremst en opprinnelses- og kvalitetsmerking. I tillegg til å utvikle merking og retningslinjer, har vi laget et grunnlag for historiefortelling, hvor enkeltpersoner representerer hvert enkelt ledd i prosessen fra råvare til ferdig produkt.

Produktet Tørrfisk fra Lofoten er et resultat av unike naturgitte forutsetninger og menneskelig erfaring og ekspertise gjennom hvert ledd i prosessen fra fangst til ferdig produkt.

I prosessen med å lage merket har vi gjort et dypdykk i en særdeles rik og omfattende historie. Formspråk og farge i merket er inspirert av tradisjonell sjablongmerking i tørrfiskeksport. Navnetrekket er skrevet på tre språk for å gi merket økt anvendelighet internasjonalt.

Tørrfisk fra Lofoten | by Sisu design lab
Tørrfisk fra Lofoten | by Sisu design lab
Tørrfisk fra Lofoten | by Sisu design lab
Tørrfisk fra Lofoten | by Sisu design lab
Tørrfisk fra Lofoten | by Sisu design lab
  • Tørrfisk fra Lofoten | by Sisu design lab
  • Tørrfisk fra Lofoten | by Sisu design lab
  • Tørrfisk fra Lofoten | by Sisu design lab
  • Tørrfisk fra Lofoten | by Sisu design lab
  • Tørrfisk fra Lofoten | by Sisu design lab
  • Tørrfisk fra Lofoten | by Sisu design lab
Tørrfisk fra Lofoten | by Sisu design lab
ENTRE Entreprenør | by Sisu design lab