SKREI Brosjyre 1
SKREI Brosjyre 2
SKREI Brosjyre 3

Om prosjektet:

SKREI Opplevelsessenter ligger på samme plass som det gamle handelsstedet Vágar, som også var den første byen i nord. Det var nettopp skreien som gjorde dette til et sentrum i periferien. Opplevelsessenteret består i dag av Lofotmuseet, Lofotakvariet og Galleri Espolin.

Vår oppgave har vært å skape et felles visuelt uttrykk som samler disse tre aktørene. Målsetningen har vært å tydeliggjøre mangfoldet i tilbud og gjøre det mer tilgjengelig. I arbeidet med profilen har vi fokusert på å lage uttrykk som er dynamisk og framtidsrettet med forankring i lokal tradisjon og historie.

Vi valgte å ta utgangspunkt i det åpenbare; Havet og skreien, livsnerven og ferdselsåren som har vært en betydelig del av verdiskapingen i hele Norge så lenge det har bodd mennesker her. Samtidig er de også en felllesnevner for utstillingene til de tre lokalitetene.

Den endelige formen i logoelementet kan minne om et severdighetssymbol eller et bumerke, og bærer med seg assosiasjoner som dynamikk, vekst og sentrum/periferi.

Oppdragsgiver:

SKREI

År:

2016

SKREI Displayreklame