SKILLS katalog
SKILLS omslag
SKILLS katalog 3

Om prosjektet:

Utstillingskatalog til «SKILLS – Thinking through making, telling by hand». En vandreutstilling arrangert av Nordnorsk Kunstnersenter, med fokus på håndverksmessige ferdigheter.

Oppdragsgiver:

NNKS

År:

2014

Skills-katalog
Fra utstillingsåpning ved NNKS
Framtidsfjorden GratangenDiplom for Marinejegerkommandoen