sjunkhatten-92

Identitet, nettside og presentasjonsdesign

Sjunkhatten Folkehøgskole

sjunkhattenfolkehogskole.no

Sjunkhatten folkehøgskole blir Norges første reelt universelt utformede folkehøgskole. Gjennom grensesprengende arkitektur, bruk av ny teknologi og et bredt fagtilbud skal de tilby et helt unikt skoleår uten barrierer.

Prosjektgruppen ønsket å formidle en ny historie om Sjunkhatten med fokus på alle, med eller uten funksjonsnedsettelser, og en visuell identitet som understreker tyngden og stoltheten i prosjektet.

Nettsiden fungerer som et verktøy for prosjektgruppa for å raskt kunne dele informasjon om skolen, samt inspirere nye ambassadører for å sikre etableringen av skolen. Presentasjonsdesignet er laget i samarbeid med tekstforfatter Christine Kristoffersen Hansen og tegner et bilde av fremtiden og hvordan Sjunkhatten folkehøgskole er med på å få unge mennesker ut i arbeid og et sosialt liv.

Webutvikling av Webium.

sjunkhatten-96
sjunkhatten-93
sjunkhatten-5
sjunkhatten-4
sjunkhatten-97
sjunkhatten-94
sjunkhatten-7
sjunkhatten-1
sjunkhatten-2
sjunkhatten-9