Marinejegervingen
MJK alle

Om prosjektet:

Fra Jøraandstad Consulting fikk vi i oppdrag å utforme tre ulike diplomer for Marinejegerkommandoen. Diplomene er trykket med foliepreg i gull på emblemene, og skal deles ut til kremen av norsk ungdom.

Oppdragsgiver:

Marinejegerkommandoen

År:

2014

SKILLS