Om prosjektet:

LoVe MarinEco er et pågående forskningsprogram som har som mål å framskaffe ny kunnskap om det marine økosystem utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. SALT har ansvaret for å formidle resultatene, og vi har bidratt med illustrasjoner og og grafikk til informasjonsfoldere og nettløsninger.

Programmet er et samarbeid mellom bl.a. Universitetet i Tromsø, Meteorologisk Institutt, SALT, Akvaplan-Niva, Statoil, og Arctos Research Network.

Oppdragsgiver:

SALT

For:

Flyt Reklame

Årstall:

2013