Lofotrådet

Identitet & nettside

Lofotrådet

lofotradet.no

I forbindelse med omorganisering og nye samarbeidsavtaler i 2019 var det også natulig for Lofotrådet å endre visuelt uttrykk. Lofotrådet som organ skal være en regional aktør og være en pådriver for utviklingen i regionen, men også en påvirker mot fylkeskommunale og statlige aktører.

Lofotrådet er et konsensusorgan hvor alle seks kommunene har lik stemme. I logoen har vi latt oss inspirere av forstavnen på nordlandsbåter som seiler inn mot samme mål.

Lofotrådet
Lofotkonferansen
Berre & Torg