Lofoten Glass | photo: Espen Mortensen

Glassets magiske verden

Lofoten Glass

lofotenglass.com

Glassblåser Cathinka Mæhlum gjorde alvor av drømmen om å flytte til Lofoten sommeren 2015, da hun kjøpte Smedvika i Kabelvåg for å etablere glasshytte. Lofoten Glass fungerer i dag som verksted, galleri og utsalgssted, men er også en destinasjon for opplevelser og formidling av kunnskap.

I vårt arbeid med identiteten til Lofoten Glass jobbet vi med utgangspunkt i glassets materialitet og linjene som er karakteristiske i Cathinkas arbeider. Vi valgte å avbilde produktene hennes nært elementene, hvor den særegne lofot-naturen både harmonerer og står i kontrast til arbeidene.

Konseptfoto: Espen Mortensen

Lofoten Glass | by Sisu design lab
  • Lofoten Glass | by Sisu design lab
  • Lofoten Glass | by Sisu design lab
  • Lofoten Glass | by Sisu design lab
  • Lofoten Glass | by Sisu design lab
  • Lofoten Glass | by Sisu design lab
  • Lofoten Glass | by Sisu design lab
Lofoten Glass | by Sisu design lab
Lofoten Glass | by Sisu design lab
Lofoten Glass | by Sisu design lab
Lofoten Glass | by Sisu design lab
Tørrfisk fra Lofoten | photo: Espen Mortensen
Lofoten Glass | photo: Espen Mortensen
Lofoten Glass | photo: Espen Mortensen
Lofoten Glass | photo: Espen Mortensen
Lofoten Glass | by Sisu design lab
Lofoten Glass | by Sisu design lab
SalMar visningssenter Finnsnes | by Sisu design lab