Eksponeringsdesign

Lighthouse Lofoten

marintmiljo.no

Konferansen Lighthouse Lofoten omhandler utfordringer knyttet til marin forsøpling, og har som mål å knytte sammen kompetanse internasjonalt for å dele kunnskap, idéer og erfaringer om temaet.

Lighthouse Lofoten ble arrangert for første gang i 2019 i Svolvær, i regi av Senter for oljevern og marint miljø, Fiskeridirektoratet og Clean Nordic Oceans.

SISU har stått for logo og visuelt uttrykk til konferansen og implementert det på fysiske og digitale flater.

Lighthouse Lofoten
Lighthouse Lofoten
Lighthouse Lofoten
Lighthouse Lofoten
Engelskmannsbrygga