Engelskmannsbrygga

Identitet

Engelskmannsbrygga

engelskmannsbrygga.no

Engelskmannsbrygga i Henningsvær er et galleri og verkstedfelleskap hvor tradisjonelt kunsthåndverk blir bevart gjennom moderne design.

På brygga finner du arbeidene og verkstedene til fotograf John Stenersen og kunsthåndverkerne Heidi Kristiansen, Mette Paalgard og Cecilie Haaland.

Engelskmannsbrygga kom til oss med et ønske om visuell identitet som reflekterer kvaliteten til produktene og graden av profesjonalitet. De ønsket at det visuelle skal fange stemningen i galleriet samt fortelle historien til bygget.

Etter tett samarbeid kom vi frem til en visuell løsning med vekt på røtter, historie, samtid og taktilitet.

Selve navnetrekket er det Skiltmaler Gundersen som står for, og det er også han som har malt stensil-varianten av logoen på fasaden.

Engelskmannsbrygga
Engelskmannsbrygga
Engelskmannsbrygga
Engelskmannsbrygga
Engelskmannsbrygga
Engelskmannsbrygga
Engelskmannsbrygga
Engelskmannsbrygga
Engelskmannsbrygga
Engelskmannsbrygga