degrnneyene1

Identitet

De grønne øyene

degrønneøyene.no

De Grønne Øyene utfører det viktige arbeidet med å omstille Lofoten til et lavutslippssamfunn med 50 % kutt innen 2030. Deres visjon er et Lofoten som drives på fornybar energi. Det skal være et attraktivt sted å bo med et bærekraftig reiseliv og livskraftig næringsliv.

Vi har samarbeidet med De grønne øyene siden starten. Prosjektet er omfattende og i stadig endring, og vi har bidratt til å utforme et visuelt uttrykk samt å tilgjengeliggjøre informasjon ved hjelp av innsiktsarbeid og design.

Bak De grønne øyene står Lofotkraft, Lofotrådet og Destination Lofoten.

degrnneyene2
Foto: Brim Explorer
degrnneyene11
De grønne øyene – fargepalett
degrnneyene6
degrnneyene10
degrnneyene8
degrnneyene4
degrnneyene7
De grønne øyene