Det marine Vestlandet
Arktisk kunnskap

Arktisk kunnskap og Det marine Vestlandet

Aqua Nor 2017

Messesområder

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

I samarbeid med SALT utformet vi messeområdene for tilsammen 26 aktører fordelt på 6 fylker. De to ulike fellesstandene gikk under navnene Det Marine Vestlandet og Arktisk kunnskap, hvor sistnevnte besto av leverandører fra Troms og Finnmark.

Arktisk kunnskap
Arktisk kunnskap
Det marine Vestlandet
Det marine Vestlandet
Det marine Vestlandet
Lofoten Ski Lodge | Sisu design lab